Besøk oss på LinkedIn
ForsideHva vi gjør for deg › Strategiutvikling og Strategiimplementering ›

Strategiutvikling og Strategiimplementering

Strategi koordinerer alle aktiviteter som er nødvendig for å oppnå en felles visjon og varige konkurranse- og kompetansefortrinn i markedet, eller i å løse et gitt samfunnsoppdrag. Strategien er viktig fordi den gjør det mulig for en virksomhet å fortelle hvor de er, hvor de skal og hvordan de har tenkt å komme seg dit.

Sentralt i strategiarbeidet er gode prosesser for strategisk analyse, strategiutvikling, strategivalg og strategigjennomføring. Vi bistår kunder med å skape og gjennomføre gode prosesser, utnytte og tilgjengeliggjøre kompetanse og sikre forankring gjennom involvering av virksomhetens tilsatte. Godt gjennomførte analyse- og valgprosesser gir virksomheten visjon og mål som er tydelig og praktisk orientert, god forståelse av det strategiske mulighetsrommet og konkrete tiltak for å dekke gapet og realisere handlingsrommet.

Det som skiller de beste virksomhetene fra de øvrige, er evnen til å realisere sin strategi. Virksomheter som ikke greier å gjennomføre sin strategi, reduserer sin evne til resultatoppnåelse og effektiv håndtering av endrede rammebetingelser. Mange virksomheter bruker mye tid på å utarbeide en strategi, som ikke får resultatmessig konsekvens, fordi den ikke blir implementert i alle deler av organisasjonen, eller støttet opp av effektive styringsmodeller. Strategi er først og fremst gjennomføring og resultatoppfølging.

Vi i Devoteam Fornebu Consulting hjelper kundene med å utarbeide konkrete målbilder, handlingsplaner og målesystemer, som på en helhetlig måte knytter den daglige oppgaveløsningen til realiseringen av strategien. 

Våre rådgivere har lang og bred erfaring fra ulike virksomheter, og god kompetanse og trening i kreative og problemløsende metoder, i tillegg til faglig og forretningsmessig forståelse.