Besøk oss på LinkedIn
ForsideHva vi gjør for deg › Prosjektledelse ›

Prosjektledelse

Alle virksomheter, uavheging av størrelse og virksomhetsområde, har fokus på å omsette gode ideer til konkrete løsninger og resultater. Evnen til å lede og gjennomføre en vellykket realisering av leveransene utgjør et reelt konkurransefortrinn, og danner grunnlag for å kunne effektuere strategiske endringer og forbedringer.

Devoteam Fornebu Consulting har betydelig erfaring med å lede og gjennomføre vellykkede store og komplekse prosjekter hos våre kunder, og har helstøpt kompetanse å bidra med.                       

Tradisjonelt har prosjektledelse handlet om å styre prosjekter etter tid, kost og omfang (innhold). Imidlertid er det også viktig å inkludere kvalitet, risiko og effekt/gevinst som prosjektmål, for å få optimal styring i alle prosjektets faser.

Vi fokuserer på å få avklart målene og toleransegrensene med prosjektets interessenter i løpet av prosjektets initielle fase, slik at prosjektet gjennomgående blir styrt i forhold til disse. Prosjektledelse dreier seg derfor i stor grad om å realisere disse prosjektetmålene innenfor de definerte toleransegrensene.

Prinsipper for vellykket prosjektgjennomføring

I Devoteam Fornebu Consulting har vi valgt å sertifisere våre konsulenter på PRINCE2® fra Axelos Limited, som rammeverk på beste praksis prosjektledelse. Basert på erfaringer fra såvel vellykkede som mindre vellykkede prosjekter, lister PRINCE2 følgende syv prinsipper for å sikre vellykket prosjektgjennomføring: