Besøk oss på LinkedIn
ForsideHva vi gjør for deg › Programledelse ›

Programledelse

Samfunnets forventninger til arbeidslivet endrer seg kontinuerlig. Rammebetingelser revideres. Resultatkrav skjerpes. Ingenting blir ved “det gamle”.  Det fører til at både private og offentlige virksomheter forbereder og gjennomfører strategiske korrigeringer oftere. 

Dersom du demonstrerer god evne til å lede og trekke gevinster ut av strategiske og organisatoriske endringer, produserer du samtidig vesentlige konkurransefortrinn.

Programmer har blitt et anerkjent, sentralt virkemiddel for å realisere strategier og sikre varige endringer.

Hva legger vi i program?

Et program kan defineres som en midlertidig, fleksibel organisasjon etablert for å koordinere, styre og følge opp gjennomføringen av ett sett med relaterte prosjekter og aktiviteter i den hensikt å realisere resultater og gevinster knyttet til virksomhetens strategiske mål. Et program vil normalt leve gjennom flere år, og drives og overvåkes av en dedikert programledelse som først og fremst skal sikre samhandling mellom :

Programledelsen skal håndtere den normale ”interessekonflikten” mellom disse tre elementene i gjennomføringen av endringene, som skal oppfylle både organisasjonens, eiernes og viktige interessenters behov og krav. Den skal også håndtere overgangen fra gammelt til nytt og at organisasjonen faktisk er endringsvillig og –mottakelig.

Det er helt avgjørende at de menneskelige aspektene blir håndtert godt og forsvarlig for at programmer skal lykkes. Se våre metoder innenfor Change management/Endringsledelse og prosjektledelse.

Våre roller i programmer

Devoteam Fornebu Consulting har betydelig erfaring fra og kompetanse til å bistå våre kunder med gjennomføring av programmer. Først og fremst bidrar vi med strategisk rådgiving og ledelse. Men vi har også meget kompetente konsulenter som tar administrative roller innenfor programkontor, med sentrale roller som:

Vi bistår i alle faser av et program, og våre konsulenter er sertifisert innenfor MSP® Managing Successful Programmes, som er et beste-praksis rammeverk fra AXELOS Limited.

Vi støtter våre kunder med både team av erfarne konsulenter til et program, eller enkeltressurser for å fylle en bestemt rolle for kunden.