Besøk oss på LinkedIn
ForsideHva vi gjør for deg › Prosessforbedring ›

Prosessforbedring

En vesentlig del av private og offentlige virksomheters verdiskapning skjer gjennom virksomhetenes prosesser. God kontroll med virksomhetens prosesser er derfor nødvendig for å skape gode resultater.

Både private og offentlige virksomheter opplever utfordringer knyttet til tilfredsstillende kvalitet i produksjonen av tjenester og produkter, tilfredsheten hos kunder og brukere, og ressursbruk og kostnader knyttet til produksjonen av tjenester og produkter. Å finne den riktige balansen mellom kvalitet, ressursbruk og kundetilfredshet er avgjørende.

Devoteam Fornebu Consulting har bred erfaring med forbedring av prosesser i private og offentlig sektor, både kjerne- og støtteprosesser. Vi kan hjelpe din virksomhet med å løfte kvaliteten på produksjon og saksbehandling, bedre bruken av ressurser og kompetanse gjennom effektivisering og kontinuerlig forbedring av prosessene, bedre styring og kontroll, og sikre en tett kobling mellom forbedring av prosessene og utnyttelse av eksisterende teknologi eller innføring av ny teknologi.

Våre konsulenter kan utføre, fasilitere og lede arbeidet med å kartlegge, modellere, utvikle og operasjonalisere prosessene i din virksomhet.

Forbedring av prosesser innebærer endringer for ledere og medarbeidere. Våre konsulenters erfaring fra lederposisjoner og endringsprosesser, gjør oss godt skikket til å støtte og drive endringsarbeid som gir varige positive resultater. Viktigheten av gode endringsprosesser kommer til uttrykk ved at Devoteam Fornebu Consulting er det mest sertifiserte konsulentmiljøet i Norge innen Change Management