Besøk oss på LinkedIn
ForsideHva vi gjør for deg › Endringsledelse ›

Endringsledelse

Endringsledelse (Change Management) er en systematisk metode for å tilnærme seg endring, både for en organisasjon, et team og for et individ. Endring skjer kontinuerlig, men de fleste organisasjoner har oftest fokus på endringsprosesser i relasjon til prosjekter eller gjennomføring av strategiske grep. Endring innebærer at noe skal gjøres annerledes enn det som er dagens etablerte praksis. Som mennesker endrer vi oss ikke automatisk, vi må bli endret – derav endringsledelse.

Devoteam Fornebu Consulting har erfaring fra mange ulike endringsprosesser og -prosjekter. Vår oppfatning om at endringsledelse er den løpende prosessen for styring og gjennomføring av aktiviteter for å sikre varig endring, deles av anerkjente beste praksis metoder. Devoteam Fornebu Consulting har da også flere sertifiserte konsulenter innen endringsledelse - APMG-International Change Management™, basert på metodikk kompletterende til PRINCE2® og MSP® prosjekt- og programmedodikk.

Devoteam Fornebu Consulting opptrer både i roller som prosjektleder for slike prosesser, og/eller som fasilitator/tilrettelegger/veileder. Vi gjennomfører også trening i endringsledelse hos kunder vi har prosjekter hos, for å utvikle endringskompetansen.

Devoteam Fornebu Consulting kan bidra med kartlegging av endringsbehov, enten som en integrert del av et prosjekt, som et forprosjekt, eller som kvalitetssikring av et pågående prosjekt. Vi vurderer og gir innspill på muligheter for endring, sett i lys av en realistisk gevinstrealisering og i forhold til planlegging av prosjektet. Interessentanalyse og –handlingsplan er en del av dette arbeidet. Vilje til endring kan kartlegges både kvantitativt – ved hjelp av ulike analyser og spørreundersøkelser, eller kvalitativt gjennom samtaler, evaluering av erfaringer med team og organisasjon og effektvurdering av gjennomførte tiltak.

Endringsledere hos oss inngår som en del av kundens organisasjon og er medhjelpere for at kunden skal lykkes med sine målsetninger og med resultater som varer.

Endringsprosesser i vårt virke handler om å få mennesker til å gjøre noe på en annen måte enn tidligere. For å få dette til må

Dette krever informasjon, kommunikasjon og opplæring/ trening.

Endringsledelsens oppgave er å planlegge og tilrettelegge for at hver enkelt interessent får riktig mengde med informasjon og trening. Vi er med våre kunder gjennom prosessen som støtte, som planlegger eller som gjennomfører, i kundens organisasjon.

Endringsledelse må ikke forveksles med ITIL®  konseptet Endrings(ordre)ledelse (Change Order Management) – som dreier seg om håndtering av endringsordre (Change order) i et IT prosjekt.

 

Les mer om våre sertifiseringer

Les mer om sertifisering innen endringsledelse APMG-International Change Management™.